Reljefno-geološke osobitosti

Reljefno-geološke osobitosti

Ulazni, kanjonski dijelovi Male i Velike Paklenice, jedan su od temeljnih fenomena zbog svojih geoloških, hidroloških, krških, florističkih i faunističkih osobitosti.

Anica KukPotoci Velika i Mala Paklenica daju veliku vrijednost čitavom području, te ga značajnije obogaćuju, a u proljeće i jesen svojom bujičnom snagom i otapanjem vapnenca produbljuju kanjon. Oba kanjona, Velika s 14 i Mala Paklenica s 12 km, duboko su urezani u masiv južnog Velebita.

Jezero - PaklenicaGeološke osobitosti Nacionalnog parka vidljive su po ljutom kršu u području Bojinca, Vidakovog kuka i na platou između oba kanjona. Ovdje je obilje mnogobrojnih oblika krškog reljefa, kao što su škrape, žlibe, kamenice, rupe, pukotine i špilje koje nastaju intenzivnim djelovanjem vode, ali i velikim temperaturnim razlikama tijekom pojedinih godišnjih doba.

Jagin KukKamenice sa škrapama i žlibama osobito lijepo su razvijene u području Bojinca, gdje su krški oblici nastali utjecajem glacijacije, što je vidljivo u obliku mnogobrojnih morenskih nanosa.

Na području parka zabilježeno je 70-ak špiljskih objekata, među kojima su najljepše špilja Manita peć i jama Vodarica. Za turistički posjet otvorena je samo špilja Manita peć.

 
 

Jedna od mnogih legenda o buri, zapisana u Zoranićevim “Planinama”, priča o mladoj i lijepoj ali oholoj djevojci plemenitog roda po imenu Bura…

 
 
 
Koji dio Hrvatske Vam je najdraži za ljetovanje
  • Istra i Kvarner
  • Sjeverna Dalmacija
  • Srednja Dalmacija