ZNANSTVENO - STRUČNI SKUP STARIGRAD PAKLENICA

ZNANSTVENO - STRUČNI SKUP STARIGRAD PAKLENICA

23. 04. 2018 od 14:30 do 19:45 - 24. 04. 2018 od 09:00 do 19:45 | Starigrad

Predavanja iz područja arheologije, povijesti, područja jezičnih osobitosti, kulturne baštine, geografskih i prirodnih značajki i gospodarstva.

PROGRAM:
Ponedjeljak, 23. travnja 2018.
Prezentacijski centar Podzemni grad Paklenice (Bunkeri)
 

Arheologija:
15.30 – 15.45 Vedrana Glavaš, Igor Borzić, Sveučilište  Zadru, Odjel za arheologiju. Rezultati arheoloških istraživanja ispred župne crkve svetog Jurja u Starigradu
15.45  – 16.00 Smiljan Gluščević, Zadar. Probna istraživanja u podmorju Starigrada Paklenice 2015. godine
16.00 – 16.15 Mato Ilkić, Sveučilište Zadru, Odjel za arheologiju i Jakov Vučić, Arheološki muzej Zadar. Numizmatički nalazi s područja Općine Starigrad
16.15 – 16.30 Ivan Radman-Livaja, Ozren Domiter, Arheološki muzej u Zagrebu i Asja Tonc, Institut za arheologiju. Arheološka zona Sv. Trojica- istraživanje, valorizacija i prezentacija u službi baštinskog turizma
16.30 – 16.45 Željko Tomičić, član suradnik HAZU. Područje Starigrada-Paklenice i priobalja Velebita u epohi cara Justinijana I. (527. – 565.).
16.45 – 17.00 Miroslav Glavičić, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju. Natpisi antičkog Argirunta
17.00 – 17.15 Radomir Jurić, Zadar. Rezultati arheoloških istraživanja crkve Sv. Petra i njezina okoliša u Starigradu Paklenici (1999. – 2008.)
17.15 – 17.30 Timka Alihodžić, Morana Vuković, Arheološki muzej Zadar. Arheološki muzej Zadar u općini Starigrad Paklenica
17.30 – 17.45 Martina Dubolnić Glavan, HAZU, Zavod za povijesne znanosti u Zadru. Starigrad Paklenica: arheološka topografija krškog krajolika
 

Povijest
18.00 – 18.15 Don Pavao Kero, Stalna izložba crkvene umjetnosti, Zadar, Župe Tribanj, Starigrad (Ortopola) i Seline
18.15 – 18.30 Grozdana Franov-Živković, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Mate Bobanović, Srednja škola kneza Branimira, Benkovac. Povijesna demografija Starigrada na temelju matičnih knjiga iz 19. stoljeća i glagoljskih i ostalih dokumenata nastalih u razdoblju od kraja 17. do sredine 19. stoljeća
18.30 – 18.45 Grozdana Franov-Živković, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Mate Bobanović, Srednja škola kneza Branimira, Benkovac. Stanovništvo Selina na temelju sačuvanih matičnih knjiga iz 18. i 19. stoljeća i glagoljskih i ostalih dokumenata od kraja 17. do sredine 19. stoljeća
18.45 – 19.00 Grozdana Franov-Živković, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru, Mate Bobanović, Srednja škola kneza Branimira, Benkovac. Stanovništvo Tribnja na temelju sačuvanih matičnih knjiga iz 18. i 19. stoljeća i glagoljskih i ostalih dokumenata od kraja 17. do sredine 19. stoljeća
19.00 – 19.15 Mirko Đinđić. Sveti Filip i Jakov. Starigrad u razdoblju druge polovice 19. stoljeća do kraja Prvog svjetskog rata
19.15 – 19.30 Zlatko Begonja, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest, Branko Katalinić, Tehničko sveučilište u Beču (Austrija) – Pomorski odjel, Sveučilište u Zadru. Obračun s „narodnim neprijateljima“ u podvelebitskom kraju nakon II. svjetskog rata
19.30 – 19.45 Ante Gverić, Državni arhiv u Zadru. Kad glagoljica uzrokuje sukobe: slučaj tribanjskog župnika don Lovre Dražića i nadbiskupa Grgura Rajčevića
19.45 – 20.00 Zoran Šikić, Sveučilište u Zadru, Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Frane Marasović, HSTEC d.d. Domovinski rat na širem području Općine Starigrad
20.00 – 20.15 Rasprava
 

Utorak, 24. travnja 2018.
Prezentacijski centar Podzemni grad Paklenice (Bunkeri)


Jezične osobitosti
9.00 – 9.15 Ivica Vigato, Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja. Jezične osobitosti Matične knjige krštenih iz Selina (1766. – 1825.)
9.15 – 9.30 Josip Lisac, Sveučilište u Zadru, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Ivan Magaš. Govor Starigrada-Paklenica
9.30 – 9.45 Mirjana Trošelj, Zagreb. Sintaktičke osobitosti govora na području općine Starigrad-Paklenica
9.45 – 10.00 Nataša Šprljan, Sveučilište u Zadru, Centar za jadranska onomastička istraživanja. Toponimija Nacionalnog parka Paklenica
 

Kulturna baština:
10.00 – 10.15 Jasenka Lulić-Štorić, Narodni muzej Zadar. Muška i ženska nošnja Velebitskog podgorja
10.15 – 10.30 Mario Katić, Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju Utjecaj istraživanja mirila Starigrada Paklenice na istraživanja praksi obilježavanja mjesta odmaranja s pokojnikom u zaobalnom dijelu primorske Hrvatske
10.30 – 10.45 Marijana Tomić, Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti, Dajana Karlović. Društveni online arhiv Topoteka kao model očuvanja i komuniciranja starigradske kulturne baštine
10.45 – 11.15 Rasprava
 

Geografske i prirodne značajke
11.45 – 12.00 Mithad Kozličić, Sanda Uglešić, Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest. Starigrad-Paklenica na starim geografskim kartama.
12.00 – 12.15 Nina Lončar, Sveučilište u Zadru, Centar za istraživanje krša i priobalja, Luka Kalcina, Fran Domazetović, studenti, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju. Analiza prostorne distribucije i morfometrijskih obilježja speleoloških objekata na prostoru NP Paklenica
12.15 – 12.30 Ana Brkljačić, Javna ustanova „Park prirode Velebit“. Starigrad-Paklenica, mozaik zaštićene prirodne baštine
12.30 – 12.45 Iva Mihoci, Martina Šašić Kljajo, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zoran Šikić, Sveučilište u Zadru, Rudi Verovnik, Biotehnički fakultet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija), Odjel za biologiju. Protokoli monitoringa endemične svojte velebitskog planinskog okaša Erebia gorge vagana (Lepidoptera, Nymphalidae)
12.45 – 13.00 Ivo Velić, Josipa Velić, Hrvatska geološka ljetna škola, Zagreb, Geolog d.o.o., Geološke zanimljivosti na području NP Paklenica
15.00 – 15.15 Ivana Adžić, Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, Dario Kremer, Botanički vrt „Fran Kušan“, Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Gordan Lukač, Javna ustanova Nacionalni park Paklenica. Endemične, ugrožene i rijetke biljne vrste na širem području nacionalnog parka Paklenica
15.15 – 15.30 Gordan Lukač, Marijan Milovac, Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, Nikica Bušljeta, Srednja škola Obrovac. Ptice zimovalice Velebitskog kanala od Starigrada-Paklenice do Modriča
15.30 – 15.45 Marijan Milovac, Javna ustanova Nacionalni park Paklenica, Nikica Bišljeta, Srednja škola Obrovac, Gordan Lukač, Javna ustanova Nacionalni park Paklenica. Ugrožene i rijetke ptice grabljivice (Falconiformes) šireg područja Nacionalnog parka Paklenica
15.45 – 16.15 Rasprava
 

Gospodarstvo
17.15 – 17.30 Damir Magaš, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju. Zemljopisna osnova razvitka Općine Starigrad-Paklenica
17.30 – 17.45 Šime Marcelić, Branka Maričić, Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Mladenka Šarolić, Veleučilište Marka Marulića, Knin, Marina Pavlović, Zoran Šikić, Matea Bratanović, Tomislav Kos Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu. Morfološke karakteristike sorte masline lokalnog naziva 'Mašnjača' na području Općine Starigrad
17.45 – 18.00 Janja Filipi, Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Maja Dražić, Hrvatska poljoprivredna agencija. Pčele na Velebitu
18.00 – 18.15 Ivan Župan, Tomislav Šarić, Sveučilište u Zadru, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu. Uzgoj školjkaša na području općine Starigrad
18.15 – 18.30 Vesna Krpina, Hrvatske šume, Uprava šuma, podružnica Split. Turistička valorizacija šume i Nacionalnog parka Paklenica u razvoju općine
18.30 – 18.45 Šime Knežević, Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti. Dinamične promjene na turističkom tržištu, njihov značaj i utjecaj na mediteranske i hrvatske turističke destinacije, s posebnim osvrtom na podvelebitsko turističko područje
18.45 – 19.00 Jadranka Brkić – Vejmelka, Sveučilište u Zadru, Odjel za nastavničke studije, Gospić, Ana Pejdo, Sveučilište u Zadru, Odjel za geografiju, Nensi Segarić, Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju. Razvoj turizma u Starigradu-Paklenici – stanje i perspektive
19.00 – 19.15 Zoran Šikić, Sveučilište u Zadru, Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Marin Čavić, Krste Ramić, Općina Starigrad. Općina Starigrad u dokumentima prostornog uređenja
19.15 – 19.45 Rasprava


*Preuzeto sa stranice www.rivijera-paklenica.hr

 
Nazad na - Vijesti
 
 

Jedna od mnogih legenda o buri, zapisana u Zoranićevim “Planinama”, priča o mladoj i lijepoj ali oholoj djevojci plemenitog roda po imenu Bura…

 
 
 
Koji dio Hrvatske Vam je najdraži za ljetovanje
  • Istra i Kvarner
  • Sjeverna Dalmacija
  • Srednja Dalmacija